Velkommen til Arendal kommunale pensjonskasse

Arendal kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte (unntatt sykepleiere og lærere) og folkevalgte i Arendal kommune, samt foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i. Vi har som mål om å være den beste løsningen for arbeidsgiverne og medlemmene når det gjelder leveranse av pensjonsforvaltning og medlemsservice. På våre sider finner du generell informasjon om Arendal kommunale pensjonskasse og hva vi tilbyr deg som er medlem.

Årsrapport for 2018 er klar:

Årsrapport 2018

 

Nytt regelverk om personvern(GDPR) fra juli 2018

Arendal kommunale pensjonskasse sin personvernerklæring finner du på siden om oss

Ny pensjonsordning for offentlig sektor

LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars 2018 en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. 

Avtalen innebærer at:

  • Det vil lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Arbeidstakerne vil få gode pensjoner, med mulighet for tidlig uttak fra 62 år uten at pensjonen avkortes mot arbeidsinntekt. Årlig pensjon vil øke jo senere den blir tatt ut. For arbeidsgiverne innebærer avtalen at offentlig sektor får mulighet for å rekruttere og beholde god arbeidskraft, og en pensjonsordning med forutsigbare kostnader. Se link for nærmere informasjon om ny pensjonsordning:Ny offentlig pensjonsavtale.

Vi gjør oppmerksom på at avtalen nå skal forankres hos organisasjonene, og deretter behandles av stortinget. Det jobbes nå med å få på plass pensjonskalkulatorer for å beregne ny offentlig tjenestepensjon.

Nytt låne- og forsikringstilbud

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand for å kunne tilby medlemmene rabattert forsikring og rimelige lån. Sjekk betingelsene her

 

Sjekk din pensjon fra AKP:

Pensjonskassen kan tilby en pensjonsportal der du kan sjekke din medlemsopptjening i Arendal kommunale pensjonskasse. Du kan også under visse forutsetninger beregne anslag for din fremtidige pensjon. Velkommen til vår pensjonsportal som du finner ved å trykke på ID-porten/MinID nederst på siden.

Vi gjør særskilt oppmerksom på at eventuelle opprettinger av medlemskap som ligger registrert i systemet, må skje via din nåværende eller forhenværende arbeidsgiver.

For å få tilgang til dine opplysninger må du benytte en av følgende elektroniske ID:MinID Med kode fra SMS eller PIN-kodebrev

BankID Med kodebrikke fra banken din

Buypass Med smartkort og kortleser

 

Logo-ID-porten_2Årsrapport 2018