Lån og forsikring

Arendal kommunale pensjonskasse er med i Pensjonskasseforeningen. Pensjonskasseforeningen har fremforhandlet et medlemstilbud for alle sine medlemmer hos Storebrand. Storebrand tilbyr pensjonskassens rettighetshavere rabatter på forsikrings- og låneavtaler. Ved å følge linken under kommer man til de aktuelle låne- og forsikringsproduktene. 

 

 

AKP vil i tillegg fortsette å tilby lån til sine medlemmer innenfor de utlånsrammer som styret fastsetter. De medlemmer som ønsker å benytte pensjonskassens låneordning fremfor tilbudet fra Storebrand, kan gjøre det. Som medlem regnes fast ansatte i medlemsberettiget stilling hos arbeidsgivere som er tilknyttet pensjonskassen, samt alders- og uførepensjonister. Det kan også ytes lån til gjenlevende ektefelle.