Slik søker du lån

Søknad om lån foretas på eget Lånesøknad skjema.
Rask saksbehandling forutsetter at alle rubrikker er utfylt, samt at nødvendige dokumentasjon som beskrevet i lånesøknadskjema foreligger (verdivurdering/takst av bolig, siste års selvangivelse/ligningsutskrift og siste lønnsslipp (er), for deg selv og eventuelt medlånetaker).

Pensjonskassen behandler søknaden og gir lånetilsagn. Behandlingstid er ca. 1 uke. Behandlingstid regnes som tiden fra vi mottar søknaden din med nødvendig dokumentasjon til vi har behandlet den.

Vi har avtale med Sparebanken Sør som forvalter pensjonskassens låneavtaler og hvor andel-/innskudds dokumentene og pantobligasjonene deponeres.


Søknadsskjema pantelån

Lånekalulator