Arbeidsgivere

Følgende arbeidsgivere har pensjonsordning i AKP
• Arendal kommune
– Arendal Havn KF
– Arendal Eiendom KF
• Arendal Kirkelige Fellesråd
• Hove drifts- og utviklingsselskap AS
• Arendal Kulturhus AS
• Etablerersenteret IKS
• Torbjørnsbu verksted AS
• AKP