Medlemsfordeler

– Både som aktivt eller tidligere medlem er du velkommen til å ta direkte kontakt med pensjonskassen for individuell veiledning.

– Pensjonskassen arrangerer årlig inspirasjonskurs for seniorer, for ansatte i aldersgruppen 58 – 60 år. Hensikten med kurset er å motivere kursdeltagerne til å stå i arbeid etter fylte 62 år. Av kursets innhold kan også nevnes: Fysisk aktivitet og kosthold, helse og arbeid, juridiske temaer, pensjonistøkonomi etc.

– Pensjonskassen medvirker gjerne på informasjonsmøter i arbeidsgivers regi og på møter arrangert av fagforeninger eller andre grupper.

– Aktiv pensjonistforening.