Overføringsavtalen

Overføring av rettigheter fra andre pensjonsordninger
Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens Pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Dersom du har vært medlem av flere pensjonsordninger, medfører denne avtalen at du vil få pensjonen beregnet som om du hele tiden hadde vært medlem i én og samme ordning.


Gi oss beskjed
Hvis du har vært medlem i én eller flere offentlige pensjonsordninger tidligere, må du gi oss beskjed om det når du skal pensjoneres. Det er den pensjonsordningen du sist var medlem av som står for utbetaling av tjenestepensjonen din.


Overføringsavtalen