Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer. 4 styremedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av bystyret, hvorav to styremedlemmer ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. 2 styremedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av arbeidstakerorganisasjonene blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.
Styret velger selv sin leder og nestleder. 3 av styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer, resterende styremedlemmer velges midt i bystyreperioden. Styremedlemmene trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt, og samtlige velges for 4 år av gangen.


Styrets sammensetting i perioden 2015/17 – 2019/21:

OPPNEVNT AV BYSTYRET
Styremedlemmer
Anders Kylland (Frp)
Milly O. Grundesen (Sp)
Siri Lyngvi-Østerhus (uavhengig)
Fredrik W. Knudsen (uavhengig)

Varamedlemmer
1. Varamedlem Morten Kraft (Ap)
2. Varamedlem Peder Syrdalen (uavhengig)
3. Varamedlem Ingrid D. Skårmo (FRP)
4. Varamedlem Tonje Breivik (uavhengig)

OPPNEVNT AV ARBEIDSTAKERNES ORGANISASJONER
Styremedlemmer
Inger Mari Sørvig (Delta)
Jon Vidar Skogeng (FF)

Varamedlemmer
1. Varamedlem Astri Johansson (FF)
2. Varamedlem Øystein Neegaard (UF)